Laatste update 05-01-2020

Yoga-instituut Ellen Dijkstra

Kosten en betaling Yogalessen

 

Vanaf de Kerstvakantie tot aan de zomervakantie zijn er 22 lesweken, vanaf de zomervakantie tot aan de Kerstvakantie zijn er 16 lesweken.

In totaal zijn er in 2020 dus 38 lesweken.

 

Het lesgeld is met ingang van 1 januari 2020 10,50 euro per les.

Het lesgeld dient bij VOORUITBETALING te worden voldaan,

Mogelijkheden:

Betalen kan op twee manieren (uiterlijk op de eerste dag van de kalendermaand):

Proeflessen kosten 8,- per keer (tot drie proeflessen per persoon)

      Terug naar informatie   Home